24.5 C
Tenerife
Šeštadienis, 22 birželio, 2024
Reklama
PradžiaGyvenimasKaip CSRD standartai lems ES ateitį?

Kaip CSRD standartai lems ES ateitį?

- Advertisement 3-


Įmonių tvarumo ataskaitų direktyvoje nustatytas naujas viešai teikiamų ataskaitų standartas, atspindintis įmonių, veikiančių tokiose žmogaus veiklos srityse kaip energetika, naudingosios iškasenos, finansai, sveikatos priežiūra, švietimas, aplinkos apsauga, draudimas ir žmogaus teisių apsauga, veiklą.

Atsižvelgiant į ateitį, atskaitomybės pagal CSRD tikslas – informuoti investuotojus, suinteresuotuosius subjektus ir visuomenę apie planus, esamą padėtį ir pažangos lygį įgyvendinant žiedinės ekonomikos, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių politiką – trečiojo tūkstantmečio ekonomikoje

- Advertisement -
keliones-i-tenerife

CSRD standartų atskaitomybės strateginis tikslas – skatinti įmonių investicijas ir ekonominę veiklą žiedinės ekonomikos, žaliosios energijos ir aplinkos apsaugos linkme pagal 2021 m. balandžio 21 d. ES Komisijos priimtą išsamų tvaraus finansavimo paketą. CSRD pakeis NFRD (Nefinansinės atskaitomybės direktyvą) direktyvą. CSRD atskaitomybę galima automatizuoti programinės įrangos bendrovių, pvz., celsia.io, pagalba, renkant informaciją, ją sisteminant ir teikiant ataskaitas sertifikatui gauti.Kada įsigalios CSRD? Šiuo metu ji yra įgyvendinama ES valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose. CSRD įsigalios tokia tvarka:

1

EFAPG pirmąjį ESSR standartų projektą paskelbė 2022 m. gegužės mėn.
Įmonės, kurios šiuo metu nepriklauso NFRD jurisdikcijai, ataskaitas už 2025 finansinius metus turi pradėti teikti 2026 m. 21


32


43


ES valstybės narės priėmė ES direktyvos įstatymą ir paskelbė jį ES oficialiajame leidinyje 2022 m. gruodžio mėn.4


CSRD direktyva įsigaliojo 2023 m. Atskaitingos įmonės turi pradėti diegti ESG ataskaitų teikimo pajėgumus ir infrastruktūrą, kad galėtų pasirengti kitų metų CSRD ataskaitų teikimui.5


Didelės įmonės 2024 finansiniais metais turi atskleisti tvarumo ataskaitą pagal pirmąjį CSRD ataskaitų teikimo standartą.6


87


ES MVĮ, norėdamos pradėti teikti CSRD ataskaitas 2026 m., naudos mažosioms įmonėms skirtą ataskaitų teikimo sistemą.8


109


Įmonės turi suplanuoti ir įgyvendinti CSRD atitikties metodą iki 2023 m., kad būtų pasirengusios 2024 m. prasidedančiam ataskaitų teikimo ciklui. ES Komisija skirs baudas įmonėms, kurios nesilaikys CSRD reikalavimų. Kaip Komisija reikalauja pagal direktyvą, tokioms įmonėms bus taikomos finansinės sankcijos. CSRD planavimo laikotarpis – 2050 m.10Įmonės, kurios jau priklauso NFRD jurisdikcijai, ataskaitas už 2024 finansinius metus turi pradėti teikti 2025 m.


2

1


3


2

43


Ar ne Europos Sąjungos bendrovėms taikomi NFRV ataskaitų teikimo reikalavimai? Taip. Pagal CSRD reikalaujama, kad tam tikros ne ES bendrovės atskleistų atitinkamą informaciją, jei tokios bendrovės turi turto ir filialų ES. ES Parlamentas CSRD patvirtino lapkričio 10 d., o ES Taryba – 2023 m. lapkričio 28 d.4


ES valstybės narės priėmė ES direktyvos teisės aktą ir 2022 m. gruodžio mėn. paskelbė jį ES oficialiajame leidinyje.

21


32


43


54


Kaip CSRD standartai pakeis ekonomikos, visuomenės ir aplinkos ateitį?5


Pinigai yra ekonomikos variklis, todėl finansai lemia, kurie ekonomikos sektoriai augs kuria kryptimi. Kadangi CSRD atskaitomybės kriterijai yra didesnė nei 40 mln. eurų metinė apyvarta (susijusiems nerezidentams) ir didesnis nei 20 mln. eurų turtas, CSRD reglamentas apima tokius sektorius kaip kasybos ištekliai, sveikatos priežiūra, švietimas ir bankininkystė (draudimas, investicijos ir kt.).

CSRD standartai turėtų leisti susipažinti su nekomercine, bet jautria informacija apie atskaitingų įmonių veiklą. Ši informacija padeda rinkti statistinius duomenis apie finansinių srautų kryptis. Visuomenės įtaka siekiama užtikrinti, kad atskaitingos įmonės savo finansus, taigi ir veiklą, nukreiptų į žiedinės ekonomikos, atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir aukštų žmogaus teisių apsaugos standartų plėtojimą.

Mūsų partneris celsia.io, kuris yra CSRD ekspertas, teigia, kad, remdamosi savo patirtimi, įmonės ieško pagalbos kuriant ir diegiant verslo programinę įrangą, galinčią automatizuoti CSRD ataskaitų rengimą.

Išvada:

Tiek ekonominės veiklos, tiek pasirengimo atitikti CSRD standartus požiūriu įmonės turi pradėti planuoti jau šiandien. CSRD ataskaitos – tai šablonai, padedantys suvienodinti darbo eigą ES. CSRD standartų laikymasis reiškia paramą ES ekologinei politikai ir taip prisidedama prie aplinkos apsaugos ir aukštų socialinių standartų.

Kad įmonėms būtų lengviau pereiti prie naujų aplinkosaugos ataskaitų standartų, tokios programinės įrangos bendrovės kaip Celsia.io parengė atitinkamą ES Komisijos akreditaciją. Celsia.io sukūrė programinę įrangą, kuri automatiškai renka nekomercinę informaciją CSRD ataskaitoms teikti.

Remdamosi tokių ataskaitų patikrinimo rezultatais, ataskaitas teikiančios įmonės gauna CSRD sertifikatą. Pastarasis gali pasitarnauti kaip įvaizdžio kampanijos argumentas siekiant pritraukti ilgalaikes investicijas.

undefined

undefined

undefined

- Advertisement 4-

Naujausi

Nuorodos